Eclesia este chemată să fie, vârf de lance, în împlinirea Marii Porunci şi Marii Trimiteri

promovând valorile scripturale prin forme noi şi relevante, autentice şi eficace,

în vederea câştigării oamenilor pentru Hristos şi echipării lor pentru slujire.