Levitic sinteza – Diacon Dan Duca

Levitic sinteza – Pastor Virgil Dan

Levitic cap. 26 – Diacon Florin Avram

Levitic cap 24-25 – Pastor Virgil Dan

Levitic 23 – Diacon Dan Duca

Levitic 18,19 – Pastor Virgil Dan

Levitic 16 – Diacon Florin Avram

Levitic 13, 14 – Diacon Istvan Deak

Levitic cap.11, 12 – Prezbiter Flore Dragan

Levitic Capitolele 8,9,10 – Diacon Dan Duca 

Levitic cap. 1-3 – Prezbiter Flore Dragan

Privire de ansamblu Levitic – Diacon Dan Duca