Noi credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul Sfânt pentru noi, oamenii, şi constituie autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi de conduită.

Noi credem că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a născut din fecioara Maria, a trăit o viaţă fără păcat, a fost crucificat şi a înviat a treia zi, iar acum şade la dreapta Tatălui unde mijloceşte pentru noi.

Noi credem că Duhul Sfânt este trimis de Dumnezeu credincioşilor pentru a-i ajuta să trăiască o viaţă după voia Lui. Credem în roadele şi manifestările darurilor Duhului Sfânt, azi în Biserică.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare, a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu şi poate să primească viaţa veşnică doar prin credinţa în Isus Hristos.

Noi credem într-o singură Biserică a lui Hristos, a cărei expresie locală are menirea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, manifestându-L în relaţiile dintre membrii ei, şi de a extinde Împărăţia lui Dumnezeu prin vestirea Evangheliei.

Noi credem în revenirea Domnului Isus Hristos şi în învierea din morţi a tuturor oamenilor, fie pentru osânda veşnică, fie pentru viaţa veşnică. Iar noi, ca şi copii ai lui Dumnezeu, aşteptăm această înviere la adevărata viaţă în veacul care va veni.

Maranatha, Domnul nostru vine!