theemptytomb

Viaţa lui Isus a fost pentru ucenici un şir de surprize. Pe când credeau că au înţeles câte ceva despre El şi misiunea Lui printre noi, Isus îi surprindea cu o nouă dimensiune a lucrării şi personalităţii Lui. De la preschimbarea apei în vin, apoi pescuirea minunată şi minunile pe care le-a făcut, cât şi învăţăturile pe care El le-a rostit, au fost pentru cei apropiaţi Lui, permanente provocări spre apropierea de Dumnezeu. Mulţi dintre ei, neputând depăşi decalajul imens dintre ceea ce erau şi ceea ce ar fi putut deveni umblând cu El, l-au părăsit definitiv. Alţii, în ciuda lepădărilor de moment, au înţeles crâmpeie din ceea ce era El şi au dorit să devină şi ei, puţin mai mult asemeni Lui, decât erau.

Aşa se face că, deşi la răstignire toţi au găsit în El o pricină de poticnire, unii din ei s-au întors să-L vadă înviat. Iar prin faptul că L-au întâlnit înviat, viaţa lor a fost schimbată pentru totdeauna.

Nu vom înţelege pe deplin, întotdeauna modul de a fi şi a face lucruri al lui Dumnezeu. Cum altfel ar putea rămâne El Dumnezeu? Însă, toţi cei care vom rămâne aproape de El, prin Duhul Său ne va transforma viaţa tot mai mult asemeni cu a Lui, tot mai mult asemeni cu designul divin pentru noi. Iar într-o zi, învierea Lui ne va afecta ireversibil spre o viaţă fără moarte, o inviere asemeni Lui, indestructibilă.

Hristos a Înviat!