1,2 Petru – sinteza – Prezbiter Flore Dragan

2Petru 3 – Diacon Dan Duca

 2Petru 2 – Pastor Virgil Dan

2Petru 1:1-11 – Prezbiter Flore Dragan

1Petru – sinteza – Pastor Virgil Dan

1Petru5:1-14 – Diacon Dan Duca

1Petru 4:1-19 – Diacon Florin Avram

1Petru 3:8 – 22 Prezbiter Flore Dragan

1Petru 3:1-7 – Diacon Dan Duca

1Petru 2:11-25 – Diacon Deak Istvan

1Petru 2:3-10 – Pastor Dan Virgil

1Petru1 – Prezbiter Flore Dragan

1Petru 1 – Diacon Florin Avram