Întâlniri lunare cu discuții pe teme dinainte stabilite, specifice preocupărilor vârstei